Att inreda det offentliga rummet

Vi tänker mycket på den inredning vi har i våra hem och kanske till viss del på den som är på arbetsplatsen, men något vi tänker ganska lite på är inredningen i det offentliga rummet. Vilket är lite underligt med tanke på att vi alla vistas där mer eller mindre, och varje miljö man vistas i har en effekt på en. Är det offentliga rummet fint inrett blir det en mer positiv upplevelse att vara där än om det är sjabbigt och tråkigt. Tänk dig bara när du går på en promenad i parken, visst är det en mycket trevligare upplevelse om du ser fina parkmöbler och ställ från Falco snarare än slitna, smutsiga och fula parkbänkar längs gångarna?

Det offentliga rummet är till stor del en fråga som mest berör kommunpolitiker och de som har skötsel om de offentliga utrymmena. Ofta är det kanske kommersiella krafter som försöker ta sig in i det offentliga rummet för att göra reklam, och på så sätt tränger de bort konst och kultur som annars hade fått rymmas där. Det kan man läsa om i den här artikeln i Svenska Dagbladet. Men det finns också exempel på när de som är ansvariga ser till att göra en miljö mer trivsam och fin, bland annat med hjälp av kultur och konst. Ett exempel är Stockholms tunnelbana där stationerna är smyckade med konst, och det anordnas även guidade rundor där man får lära sig mer om konsten på de olika stationerna. Ett annat exempel är Brunkebergstorg som är en ganska trist och undangömd plats i centrala Stockholm, där är det inte många som rör sig eller väljer att uppehålla sig. Men nu ska kommunen göra en ny satsning och göra Brunkebergstorg till lite av ett experiment när det kommer till kultur och folkliv, som vi kan läsa i Dagens Nyheter. Bland annat ska det placeras ut flyttbara stolar så att besökare i parken själv kan välja vart de vill sitta, vilket är inspirerat från parker i Paris och New York där liknande installationer finns. Kanske blir det här en succé och en anledning att utbrista ”What a wonderful world!” när man rör sig i det offentliga rummet, det återstår att se.