Fuktskador – vanligt problem i svenska bostäder

En stor del av alla svenska byggnader är drabbade av fuktskador. Något som kommer kosta enorma belopp att reparera. Vi går igenom varför fuktskador uppstår, hur du ska upptäcka om du lever med dålig inomhusluft, samt vad det kan leda till för hälsokonsekvenser.

När vi tänker på att förbättra våra bostäder gäller det ofta sådant vi kan se. Vi tycker, helt uppenbart, att bra design är jätteviktigt – och inte minst när det påverkar vår hälsa. Men det finns också osynliga faktorer som påverkar om vi trivs i en miljö. Fuktskador är det vanligaste dolda felet i svenska hus. Boverkets undersökningar visar att så många som sju av tio småhus har problem med fukt och mögel. Men vad beror fuktskadorna på?

Konstruktionsfel är det vanligaste skälet till fuktskador. Det kan handla om en krypkällare med för dålig luftcirkulation. Dåligt dragna rör och avlopp som läcker. Det kan handla om en fasad utan luftspalt, eller som är full med hål. Med andra ord kan dålig design få mer förödande konsekvenser än att störa ögat.

Men hur ska du göra för att upptäcka att luftflödet i din bostad är dåligt? Ett knep är att iaktta hur lång tid det tar innan kondensen på speglar och fönster försvinner efter att du, till exempel, duschat. Tar det lång tid – kanske försvinner den inte på flera timmar – så är risken stor för att det kan finnas fuktproblem i bostaden. Om du inte känner att detta husmorstips är nog för att du ska känna dig säker kan du alltid ta hjälp av en expert. Det finns nämligen mycket pålitliga mätinstrument för att avgöra luftfuktigheten i ett hus.

Dålig inomhusluft – hälsopåverkan

Att leva i en fuktskadad bostad kan få en allvarliga påverkan på vår hälsa. Vid en fuktskada fylls luften av partiklar och mikroorganismer som är dåliga för en människa att andas in.  Och där fukt samlas följer snart möglet, vilket sprider sig genom att utsöndra små sporer – också de luftburna och osynliga för blotta ögat.

Några av de vanligaste hälsokomplikationerna som kan uppstå då du bor i ett fuktskadat hus är:

  • Luftvägsinfektioner
  • Astma (särskilt hos barn)
  • Huvudvärk
  • Koncentrationssvårigheter